• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Blues: Historia i wpływ tego melancholijnego gatunku.

Specyficzną odmianą umowy o pracę jest praca na akord. Będzie to praca, w jakiej wynagrodzenie otrzymujemy od ilości wykonanej pracy, a nie stawkę dzienną czy też godzinową. Wynagrodzenie wypłacane w taki sposób uważane jest za sprawiedliwsze, ponieważ nie ma możliwości oszukiwania pracodawcy, wykonaliśmy zadanie oraz za przedstawioną ilość otrzymujemy pieniążki. Jest to niesłychanie idealne również dla pracownika, jak oraz dla pracodawcy. Pracownik wie, na ile zapracował, natomiast pracodawca nie musi ciągle kontrolować pracowników, albowiem wiedząc, że sami uzależniają wysokość swojego wynagrodzenia, są pilniejsi – oto przyład na witrynie internetowej ANCHOR. Bardzo istotne przy pracy na akord jest określenie ostatecznego wyglądu oraz jakości wykonywanej aktywności, albowiem wielokrotnie praca wykonywana na ilość nie jest zbyt wysoka jakościowo. Jeśli nie będzie wskazanych norm, co do jakości są w stanie pojawiać się niedomówienia. Taki system pracy niezwykle niejednokrotnie wykorzystywany jet na gospodarstwach rolnych, jednak także niesłychanie dobrym jej przykładem jest wszelkiego typu praca chałupnicza.

1. Wejdź

2. Wejdź

3. Znajdź tutaj

4. Zobacz szczegóły

5. Przeglądaj

Categories: Hobby

Comments are closed.